Om Brageprisen

Brageprisen har, siden den første gang ble delt ut i 1992, etablert seg som en av Norges viktigste litterære priser. Prisen deles ut av Stiftelsen Den norske Bokprisen og har som formål å hedre gode norske forfatterskap, samt skape interesse for norsk litteratur. Stiftelsen ledes av et styre, og et bredt sammensatt Brageråd tar hånd om de praktiske sidene ved prisutdelingen.

Brageprisen deles ut i følgende kategorier:

  • Skjønnlitteratur
  • Barne- og ungdomsbøker
  • Sakprosa
  • Åpen klasse, som fastsettes årlig

 

Alle norske forlag kan melde på bøker til Brageprisen. I hver respektive kategori nominerer juryen 4 bøker som blir offentliggjort på en pressekonferanse i månedsskiftet oktober/november. De nominerte bøkene i skjønnlitteratur, barne- og ungdomsbøker og sakprosa vurderes deretter av et elektorat som består av 27 elektorer, 9 i hver klasse. Hvert elektorat består av 3 bokhandlere, 3 bibliotekarer og 3 kritikere som er spredd utover landet og stemmer på uavhengig på de 4 nominerte bøkene i sin kategori. Boka med flest stemmer i sin kategori vinner. I åpen klasse bestemmer juryen vinner.

Under utdelingen i slutten av november deles Brageprisen ut og vinnerne får 75.000 kr og en Bragestatuett laget av kunstneren Børre Larsen.

Vinnerne av Brageprisen 2018