Om Brageprisen

Brageprisen er en anerkjent norsk litteraturpris som har vært en viktig markør for litterær kvalitet og nyskapning i Norge siden 1992. Prisen blir utdelt årlig til forfattere, illustratører og oversettere for deres fremragende bidrag innenfor skjønnlitteratur, faglitteratur og barne- og ungdomslitteratur.

Prisens navn, "Brage", er hentet fra norrøn mytologi og refererer til guden for diktning og høytidelige taler.

Siden den første utdelingen har Brageprisen vokst i omfang og betydning. Prisen er blitt kjent for sin uavhengige jury, som består av respekterte litteraturkritikere, forfattere og andre fagfolk innenfor litteraturfeltet. Juryen vurderer og velger ut de beste verkene fra det aktuelle året og kunngjør vinnerne under en høytidelig seremoni.

Brageprisen har bidratt til å øke oppmerksomheten rundt norsk litteratur både nasjonalt og internasjonalt. Vinnerne av prisen har blitt anerkjent for sin kreativitet, språklige dyktighet og evne til å berøre leserne på ulike nivåer. Prisutdelingen har også fungert som en plattform for å oppdage nye talenter og inspirere fremtidige forfattere og kunstnere.

Gjennom sin historikk har Brageprisen bidratt til å styrke den litterære kulturen i Norge og oppmuntret til et mangfold av uttrykk og sjangre. Prisens innflytelse og prestisje gjør den til en ettertraktet anerkjennelse blant forfattere og kunstnere i landet.

Brageprisen fortsetter å være en viktig institusjon innen norsk litteratur, og dens historie er en påminnelse om den rike og varierte skattekisten av litterære talenter som finnes i Norge.

Prisen deles ut av Stiftelsen Den norske Bokprisen og har som formål å hedre gode norske forfatterskap, samt skape interesse for norsk litteratur.

Stiftelsen ledes av et styre, og et bredt sammensatt Brageråd, som tar hånd om de praktiske sidene ved prisutdelingen.

Brageprisen deles ut i følgende klasser:

  • Skjønnlitteratur
  • Barne- og ungdomsbøker
  • Sakprosa
  • Sakprosa for barn og unge

 

I tillegg deles ut Hedersprisen.

 

Alle norske forlag kan melde på bøker til Brageprisen. I hver respektiv klasse nominerer juryen mellom fire og seks bøker som blir offentliggjort på en pressekonferanse i månedsskiftet oktober/november. De nominerte bøkene i skjønnlitteratur, barne- og ungdomsbøker og sakprosa vurderes deretter av et elektorat.

 

Vinnerne får 75.000 NOK hver og en Bragestatuett laget av kunstneren Børre Larsen.

 

Mer om de ulike klassene og juryens- og elektoratets arbeid finner du her.

Mer om de tidligere nominerte, vinnere og arkiv finner du her.

Sikre din billett til å delta på Brageprisutdelingen torsdag 23.november kl.18:00.

Kjøp billett her!

Følg med fortløpende på oppdateringer om Brageprisen 2023 her!

Facebook-arrangement

Vinnerne av Brageprisen 2018