Klasser og juryeringskriterier

Det er fastsatt følgende juryeringskriterier for Brageprisen 2019:

Generelt

Brageprisene deles ut for å fremme litterær kvalitet og øke interessen for bøker.

Skjønnlitteratur

Prisen tildeles en roman, novellesamling, lyrikksamling eller annen skjønnlitterær bok for voksne som utmerker seg ved høy litterær kvalitet.

Barne- og ungdomsbøker

Prisen tildeles en fag- eller skjønnlitterær bok for barn og/eller ungdom, som utmerker seg ved høy litterær kvalitet og/eller ved god formidling av innsikt eller kunnskap.

Sakprosa

Prisen tildeles en sakprosabok for voksne. Prisen tildeles på grunnlag av litterære kvaliteter, respekt for stoffets egenart, nyskapning, originalitet eller kunnskapsformidling.

Åpen klasse: Bildebøker for voksne og barn

Prisen tildeles en bildebok for voksne og/eller barn. Bildebok defineres som en bok med ett eller flere bilder/illustrasjoner på hvert oppslag, der tekst og bilde/illustrasjon sammen utgjør fortellinga. Tegneserier er inkludert. Forfatter og illustratør deler prisen.

Hedersprisen

Prisen tildeles en person eller institusjon som i kraft av sin gjerning som forfatter, oversetter eller på annen måte har bidratt til å øke utbredelsen av eller forståelsen for litteratur, eller til å høyne kvaliteten på norsk skriftkultur.