Klasser og juryeringskriterier

Det er fastsatt følgende juryeringskriterier for Brageprisen 2022:

Generelt

Brageprisene deles ut for å fremme litterær kvalitet og øke interessen for bøker.

 

Skjønnlitteratur

Prisen tildeles en roman, novellesamling, lyrikksamling eller annen skjønnlitterær bok for voksne som utmerker seg ved høy litterær kvalitet.

 

Barne- og ungdomsbøker

Prisen tildeles en fag- eller skjønnlitterær bok for barn og/eller ungdom, som utmerker seg ved høy litterær kvalitet og/eller ved god formidling av innsikt eller kunnskap.

 

Sakprosa

Prisen tildeles en sakprosabok for voksne. Prisen tildeles på grunnlag av litterære kvaliteter, respekt for stoffets egenart, nyskapning, originalitet eller kunnskapsformidling.

 

Åpen klasse: sakprosa for barn og unge

Prisen tildeles en bok som kombinerer litterær verdi med faktisk nytteverdi for målgruppen, samtidig som den i tekst og utforming er godt tilpasset målgruppen og bidrar til å fremme leselyst og kunnskapsglede. Lærebøker inngår ikke i åpen klasse i år.

 

Hedersprisen

Prisen tildeles en person eller institusjon som i kraft av sin gjerning som forfatter, oversetter eller på annen måte har bidratt til å øke utbredelsen av eller forståelsen for litteratur, eller til å høyne kvaliteten på norsk skriftkultur.