Klasser og juryeringskriterier

Det er fastsatt følgende juryeringskriterier for Brageprisen 2020:

Generelt

Brageprisene deles ut for å fremme litterær kvalitet og øke interessen for bøker.

Skjønnlitteratur

Prisen tildeles en roman, novellesamling, lyrikksamling eller annen skjønnlitterær bok for voksne som utmerker seg ved høy litterær kvalitet.

Barne- og ungdomsbøker

Prisen tildeles en fag- eller skjønnlitterær bok for barn og/eller ungdom, som utmerker seg ved høy litterær kvalitet og/eller ved god formidling av innsikt eller kunnskap.

Sakprosa

Prisen tildeles en sakprosabok for voksne. Prisen tildeles på grunnlag av litterære kvaliteter, respekt for stoffets egenart, nyskapning, originalitet eller kunnskapsformidling.

Åpen klasse: Nyttebøker for voksne og barn/ungdom

Prisen tildeles en nyttebok for voksne, ungdom eller barn. Med nyttebøker menes instruktive bøker om hvordan noe skal gjøres, utføres eller lages. I juryeringen kan det legges vekt på både nyskapende måter å fomidle kunnskapen på, såvel som på klassiske dygder i utformingen av verket.

Hedersprisen

Prisen tildeles en person eller institusjon som i kraft av sin gjerning som forfatter, oversetter eller på annen måte har bidratt til å øke utbredelsen av eller forståelsen for litteratur, eller til å høyne kvaliteten på norsk skriftkultur.