Informasjon om påmelding, innsending og pris

Konkurransen er åpen for originale, norske bidrag utgitt i 2021 i nevnte kategorier. Alle norske forlag kan melde på bøker til Brageprisen. Av påmeldingen skal det fremgå hvilken kategori den påmeldte boken skal vurderes i, samt navn på alle opphavspersoner. Boken skal være en originalutgave, det vil si at innholdet ikke tidligere kan være utgitt i bokform.

Påmeldingsfrister og tidspunkt for påmelding

Det er tre påmeldingsfrister for Brage 2021:

15. juni
17. august
14. september

Vi ber om at bøker meldes på fortløpende, slik at juryene får lengst mulig tid til sitt arbeid. Fysiske eksemplarer av bøker eller PDF av manus må være sekretariatet i hende for at påmeldingene skal registreres til de ulike påmeldingsfristene.

Forlaget har selv ansvar for at verket meldes på i rett kategori.

Påmeldingsavgiften faktureres i etterkant.

 

Innsending av bøker

Det skal sendes inn bøker til alle jurymedlemmer, i tillegg til sekretariatet. Dette betyr at det skal sendes inn fem (5) eksemplarer av alle bøker.

 

Bøker som ikke er utkommet/påmelding av manus

Bøker som ikke er utkommet kan meldes på i manuskripts form (dvs. ferdig språkvasket og korrekturlest), eller i annen form som kan likevel meldes på Brageprisen. For illustrerte bøker kan dette bety manuskript sammen med dummy, oppklistrede illustrasjoner eller dias.

OBS! Vi vil ikke lenger ta i mot papirmanus, av miljøhensyn. Send manus i PDF-format til siri@forleggerforeningen.no 

Unntaket er bøker med høy illustrasjonsgrad, da kan 5 eks papirmanus sendes til Den norske bokprisen, Sehesteds gate 6, 0164 Oslo. 

 

Bøkene må ettersendes så snart de foreligger, også om det skulle være etter at nominasjonene er klare. Boken må foreligge den dagen Brageprisen deles ut (25. november 2021).

Det er mulig å nominere bøker som ble utgitt mellom prisutdeling og nyttår i 2020. Det vil si bøker med lagerdato etter 26. november 2020, og som dermed ikke ble påmeldt i fjor.

 

Påmeldingsavgift

Påmeldingsavgiften differensieres, med ulik avgift for hver frist, for bøker som innhentes av juryen, og en lavere avgift for kategorien barne- og ungdomslitteratur.

Det er fastsatt følgende påmeldingsavgifter for 2020:

Skjønnlitteratur, sakprosa og åpen klasse
Påmeldt innen 15. juni: 2300,-
Påmeldt innen 17. august: 3100,-
Påmeldt innen 14. september: 3900,-
Bøker som blir innhentet av juryen: 3100,-

Barne- og ungdomslitteratur
Påmeldt innen 15. juni: 2000,-
Påmeldt innen 17. august: 2500,-
Påmeldt innen 14. september: 3100,-
Bøker som blir innhentet av juryen: 2500,-