Bragestyret

Styret i Den norske bokprisen består av:

Per Nordanger (leder), Spartacus Forlag
Ragnfrid Trohaug, Cappelen Damm
Sverre Henmo, H. Aschehoug & Co
Kari Marstein, Gyldendal Norsk Forlag