Bragerådet

Bragerådet består av:

Kari Marstein (leder), Gyldendal Norsk Forlag
Ole Bjerkebakke, Cappelen Damm
Anne Liv Tresselt, Det Norske Samlaget
Heidi Marie Kriznik, Forfatterforeningen
Taran Bjørnstad, Norsk Barne- og Ungdomsbokforfattere
Arne Vestbø, Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening
Oddvar Thorsen, Deichmanske bibliotek, Grünerløkka
Marit Grue, ARK Bokhandel