Brageprisen 2020

Skjønnlitteratur

Tittel: Er mor død

Forfatter: Vigdis Hjorth

Forlag: Cappelen Damm

Vinner 2020

Tittel: Jeg foreslår at vi våkner

Forfatter: Beate Grimsrud

Forlag: Cappelen Damm

Jeg foreslår at vi våkner ble Beate Grimsruds siste roman, og med hennes bortgang forsvant en sjelden blomst i vår hjemlige, litterære flora. Gjennom hele forfatterskapet har Grimsrud skapt sprelske, uforutsigbare romaner som kjennetegnes av lekne tankesprang, originale refleksjoner og humoristisk overskudd, selv når det handler om dypt alvorlige ting. I Jeg foreslår at vi våkner følger vi sykdomsforløpet til hovedpersonen Vilde som har fått brystkreft. Romanen byr på finstemte beskrivelser sykdomsforløpet, den er sanselig, sterk og troverdig. Men Grimsrud er også en forfatter kjent for å gå sine egne veier. Jeg foreslår at vi våkner sprenger seg ut av det realistiske rammeverket ved hjelp av viktige bipersoner, nemlig rotta og reven. De to følgesvennene gjør dette til en egenartet roman hvor det ikke er noen vanntette skodd mellom fantasi og virkelighet. Boken kan leses som en hyllest til menneskets forestillingsevne, den full av håp og sitrer av livslyst. Fortellerstemmen byr på en velutviklet sans for humor selv når ting er på sitt mørkeste, og i underteksten blir alt fra gamle eventyr til Ibsenske karakterskikkelser brukt til å skape klang og fylde. Dette er romankunst av ypperste kvalitet, og et høydepunkt i Beate Grimsruds forfatterskap, som tok slutt altfor tidlig.

Nominerte bøker

Tittel: Jeg hadde en oppvekst nesten som min egen

Forfatter: Per Marius Weidner-Olsen

Forlag: November forlag

Tittel: Yt etter evne, få etter behov

Forfatter: Olaug Nilssen

Forlag: Samlaget

Barne- og ungdomslitteratur

Tittel: Blåhvalen

Forfatter: Andreas Tjernshaugen og Line Renslebråten (ill.)

Forlag: Kagge Forlag

Tittel: Høgspenning livsfare

Forfatter: Helene Guåker

Forlag: Samlaget

Tittel: Hør her’a!

Forfatter: Gulraiz Sharif

Forlag: Cappelen Damm

Vinner 2020

Tittel: Hva skjedde egentlig med deg?

Forfatter: Jenny Jordahl

Forlag: Cappelen Damm

«Alle i familien din er så flotte og slanke! Hva skjedde egentlig med deg?» Ein kommentar på første oppslag tar oss rett inn i kjernen av boka. Janne er overvektig og finn trøyst i mat. Spiseforstyrringar er lite handsama i barne- og ungdomslitteraturen, og i denne grafiske romanen presenterer Jenny Jordahl tung tematikk på ein lett måte, men utan å overforklare. Ord som spiseforstyrring er ikkje nemnt. Tekst og bilete spelar i høg grad på lag: All tekst i boka er dialog, medan bileta ikkje berre syner fram kva som skjer, men òg korleis Janne kjenner seg og kva for tankar ho har. Dei mange ordlause avsnitta står igjen som vel så viktige når det gjeld å forstå kva Janne går gjennom i møte med ytre og indre demonar, og tydeleg fargebruk forsterkar dei ulike kjenslene hennar: Eit møte med ein ny venn er halde i ein lett og glad fargepalett, medan ein slengkommentar frå klassekameratar eller ei i utgangspunktet velmeint oppfordring frå foreldra brått kan tydeleggjere det mørke og truande som alltid ligg latent hos Janne. Dette er godt gjort, og gjer at Hva skjedde egentlig med deg? blir ei god leseoppleving og ei viktig bok – lett å lese, men på langt nær like lett å gløyme.

Nominerte bøker

Sakprosa

Tittel: Eit hemmeleg liv: spesialagent og Spaniafrivillig Wilhelm Holst

Forfatter: Sigrun Slapgard

Forlag: Samlaget

Tittel: Høyt: en reise i Himalaya

Forfatter: Erika Fatland

Forlag: Kagge Forlag

Tittel: Mine kamper: biografien om Drillo

Forfatter: Alfred Fidjestøl:

Forlag: Gyldendal

Vinner 2020

Tittel: Verden på vippepunktet

Forfatter: Dag O. Hessen

Forlag: Res Publica

«Truende og komplekse problemer og mange motstridende meldinger er det vi stilles overfor. Hva er sant, usant og usikkert, og hvordan henger det sammen? Hva vet vi, og hva tror vi?»

Dag O. Hessen er klimaforskar og professor i biologi. Det er god grunn til å lytte når han hevar røysta. Boka hans byrjar med klimabrølet ved Stortinget 30. august 2019, der fleire tusen menneske stod samla om kravet om politisk handling for å møte klimautfordringane. Det må gjerast meir og det må gjerast raskare. Det blir stadig mindre natur og stadig meir klimagassar. Dette er ikkje skremselspropaganda. Hessen informerer om situasjonen frå biologens ståstad og freistar å nærme seg svar på kor ille det kan bli, kva veg det kan vippe når økosystema og planeten reagerer på vår framferd. Han er ein meisterleg formidlar som klarar å gjere ein fagleg tung tematikk forståeleg for dei aller fleste, og få oss til å forstå alvoret i situasjonen i enda større grad enn før. Verden på vippepunktet er ei balansert, tankevekkande og velskriven bok om ei særs presserande sak, ei bok så viktig at ein gjerne vil at alle skal lese henne.

 

Nominerte bøker

Åpen klasse: Nyttebøker for voksne og barn/ungdom

Vinner 2020

Tittel: Den store klimaguiden

Forfatter: Thomas Horne

Forlag: Forlaget Press

Mange av oss ønsker å leve grønnere, og gjør små ting i hverdagen for å få det til: Vi panter flasker, går med bokser, sorterer matavfall og plast i hver sin pose, og tar sykkelen til jobb. Samtidig trosser vi kanskje flyskammen og unner oss en oval helg i New York. For hvilke konsekvenser får det, egentlig? Alle setter igjen et klimaavtrykk, men hvordan ser det ut?

Det er disse problemstillingene Thomas Horne tar for seg i Den Store Klimaboka. Gjennom lettfattelig informasjon, gode illustrasjoner og grafikk gir boka oss svar på nesten tusen små og store klimaregnestykker. Slik får leseren svar på spørsmålene om hvilke klimavalg som kommer kloden til nytte. Er det egentlig noen vits i å bytte ut dieselbilen med en stor Tesla? Bør folk slutte å spise kjøtt? Hvilke klær er det ansvarlig å kjøpe? Slike spørsmål skaper ikke bare en bevissthet, men ansvarliggjør også. Nyttigere blir det ikke, i en tid der temperaturen på kloden stiger i takt med havet, og der vi har begynt å se konturene av konsekvensene.

Nominerte bøker

Tittel: Nettvett med Johannes. Bli smart på internett!

Forfatter: Johannes Slettedal og Martin Aas (ill.)

Forlag: Gyldendal

Tittel: Snaponomi – bli supergod på egen økonomi

Forfatter: Lene Drange og Tore Løchstøer Hauge

Forlag: Vigmostad & Bjørke

Tittel: Superhjernen. De beste strategiene for læring

Forfatter: Olav Schewe og Barbara Oakley

Forlag: Universitetsforlaget

Hedersprisen 2020: Dag O. Hessen

Brages hederspris tildeles en person eller institusjon som i kraft av sin gjerning som forfatter, oversetter eller i en annen rolle har bidratt til å øke utbredelsen av eller forståelsen for litteratur, eller til å høyne kvaliteten på norsk skriftkultur.

Årets prisvinner er en viktig stemme i norsk offentlighet, og har i flere tiår bidratt til å bygge en bro mellom vitenskap og allmennhet.

For å kunne videreutvikle et demokrati bygget på kunnskap, kritisk refleksjon og medvirkning, er vi som samfunn avhengig av at akademisk ansatte ved våre universiteter og høyskoler formidler sin forskning på måter som oppleves tilgjengelige for resten av befolkningen. I en tid der vi får overflod av informasjon, ønsker Brageprisen i år å fremheve hvor avgjørende det er at vi har kompetente forfattere som evner å skille mellom fakta og «fake» og som skriver bøker basert på vitenskapelige og kildekritiske metoder. Årets hedersprisvinner representerer i forbilledlig grad en slik virksomhet gjennom faglig tyngde og personlig entusiasme.

Dagens akademiske regime belønner forskningsorienterte publiseringer på engelsk i spesialiserte fagtidsskrifter. Likevel klarer årets hedersprisvinner å kombinere en posisjon som ener innen sitt snevrere fagfelt med engasjerende formidling av et bredere fagstoff til et norsk allmennpublikum. Dette er popularisering av vitenskap på sitt aller beste.

Hedersprisvinneren har siden debuten som sakprosaforfatter på slutten av 1990-tallet utgitt i gjennomsnitt én bok hvert år, rettet mot ulike målgrupper og i samarbeid med en rekke forlag. Temaene har vært varierte, men har gjennom forskjellige innfallsvinkler kretset rundt brennbare og aktuelle områder som biologi, klima, miljø og filosofi. I 2020 har prisvinneren utgitt to bøker som viser spennet i hans formidlingsiver: én faktabok for barn om insekter og småkryp, og én bok om klimasaken, der han appellerer til oss alle om å bidra til at verden vipper ned på riktig side i en utfordrende tid. Som NRK sa i sin anmeldelse av sistnevnte bok: «Gi oss flere (…) slike bøker, og flere slike professorer.»

Årets hederspris går til Dag O. Hessen.

Juryer 2020

Brageprisen er den eneste store norske bokprisen der bøkene vurderes av ulike yrkesgrupper som har bøker som fag: bokhandlere, bibliotekarer, kritikere og akademikere.

Skjønnlitteratur

Gro Jørstad Nilsen, BT
Bjørn Ivar Fyksen, Klassekampen
Camilla Tvedt, Norli Libris
Sindre H Søreide, Fjaler Folkebibliotek

Barne- og ungdomslitteratur

Hilde Dybvik, OsloMet/barnebokkritikk.no
Troels Posselt, Foreningen !Les
Wenche Ratama, Skjervøy bibliotek
Eirik Mundhjeld, Norli Nordre gate

Sakprosa

Fride Hjermstad, ARK CC Hamar stadion
Per Roger Sandvik, Bibliotekfrilansar
Sissel Margrethe Høisæter, Høgskulen på Vestlandet
Eivind Tjønneland, UiB/Ny Tid

Åpen klasse: Nyttebøker for voksne og barn/ungdom

Rosa Krogh, Making Waves
Inger Johanne Ensrud, ARK Elverum
Joacim Lund, Aftenposten