Brageprisen 2014

Dato: 18. november 2014

Sted: Dansens hus

Skjønnlitteratur

Vinner 2014

Tittel: Ensomheten i Lydia Ernemans liv

Forfatter: Rune Christiansen

Forlag: Forlaget Oktober

Ensomheten i Lydia Ernemans liv er en fortelling om en svensk veterinær. Handlingen driver sakte fremover, uten noen egentlige stopp på veien. Likevel skjer det viktige ting i Lydia Ernemans liv; begge hennes foreldre dør, hun treffer en mann, hun får et barn – men alle disse erfaringene fremstår som likestilte, de er intet mer enn erfaringer i et livsløp, ingen viktigere enn de andre. Vi møter et vanlig menneskes strid som den framtrer i et alminnelig liv. De små tingene og erfaringene er like viktige som de store livsomveltende hendelsene. Romanen blir en meditasjon rundt lykken og håpet, hvor disse verken problematiseres eller kritiseres direkte. Stemningen som skrives fram, romanens handling og språket det hele svøpes i, utgjør en harmonisk helhet kjennetegnet av en elegant letthet.  Romanen er ikke trist, men rører samtidig ved en stor og håndterlig ensomhet.

Nominerte bøker

Tittel: Magdalenafjorden

Forfatter: Kjartan Fløgstad

Forlag: Gyldendal

Tittel: På terrassen i mørket

Forfatter: Hanne Ørstavik

Forlag: Forlaget Oktober

Tittel: Vinternoveller

Forfatter: Ingvild H. Rishøi

Forlag: Gyldendal

Barne- og ungdomsbøker

Tittel: Bullshitfilteret

Forfatter: Oda Faremo Lindholm

Forlag: Gyldendal

Tittel: En fisk til Luna

Forfatter: Lisa Aisato

Forlag: Gyldendal

Tittel: Solkongen

Forfatter: Lars Joachim Grimstad

Forlag: Aschehoug

Vinner 2014

Tittel: Badboy. Steroid

Forfatter: Annette Münch

Forlag: Cappelen Damm

Annette Münch har skrevet en ungdomsbok med tydelig ærend. I likhet med jentene kan også unge gutter av i dag kjenne seg presset til å presentere en perfekt kropp. Bokas Casper er ved å lide tap på alle fronter, familiært, sosialt og erotisk, og kroppsbygging framstår som en trylleformel for kjapp restaurering av selvbildet. Men denne snarveien viser seg etter hvert å bli en pinefull, kjemisk infisert blindvei. Med imponerende sakkunnskap og med selvsagt, hjemmekjent håndtering av romanens gutteperspektiv har Münch maktet å gi en dyptloddende framstilling av den unge Caspers lidelser. Den ytre dramatikken forsterkes mot et knallsterkt klimaks, samtidig som en ond sirkel av fortielser, hans egne og andres, strammer alle knuter. Det hele nøstes elegant og overbevisende opp til slutt. Casper reddes ut av sin mentale innesperring med medmenneskelig, ikke steroid hjelp. Dette er en bok som skårer høyt,både kunstnerisk, etisk og som mulig vaksine mot kroppsmisbruk.

Nominerte bøker

Sakprosa

Vinner 2014

Tittel: Den største forbrytelsen

Forfatter: Marte Michelet

Forlag: Gyldendal

I Den største forbrytelsen gir Marte Michelet en velskrevet og rystende skildring av den norske jødeforfølgelsen som er unik i nyere norsk sakprosa. Hun spenner hun opp et bredt lerret og forteller historien til en jødisk familie, en norsk nazist og en tysk gestapo-offiser. Med utgangspunkt i familien Braude gir Michelet en levende beskrivelse av det det jødiske miljøet på Grünerløkka i Oslo i mellomkrigstiden. På en nesten uutholdelig måte følger hun de fire familiemedlemmene som ble deportert helt frem til de gasses i hjel og dør i de tyske konsentrasjonsleirene. Michelet har også gjort en stor jobb i å grave frem hvordan antisemittismen preget deler av det norske samfunnet, og fokuserer særlig på den hensynsløse advokatsønnen Stian Bech jr. og hans vei inn i nazismen. At Holocaust var en tysk plan får hun frem med historien om gestapooffiseren Wilhelm Wagner, som var ansvarlig for registreringen av jødene i Norge. Ved å basere seg på ny forskning, egen gransking av norske og tyske arkiver og på intervjuer, forteller forfatteren den viktige historien om hvordan nordmenn svek jødene og tok aktivt del i Holocaust. Den største forbrytelsen kaster et skarpt og avslørende lys over det mørkeste kapitlet i norsk historie.

Nominerte bøker

Tittel: Kjell Askildsen. Et liv

Forfatter: Alf can der Hagen

Forlag: Forlaget Oktober

Tittel: Morfar, Hitler og jeg

Forfatter: Ida Jackson

Forlag: Aschehoug

Tittel: Ti tusen skygger

Forfatter: Bjørn Godøy

Forlag: Spartacus Forlag

Åpen klasse: Noveller og essays

Tittel: Karakterer. Etter la Bruére

Forfatter: Thomas Lundbo

Forlag: Cappelen Damm

Tittel: Oppdateringer

Forfatter: Pål Norheim

Forlag: Kolon forlag

Tittel: Tauet

Forfatter: Mikkel Bugge

Forlag: Forlaget Oktober

Vinner 2014

Tittel: Vinternoveller

Forfatter: Ingvild H. Rishøi

Forlag: Gyldendal

Ingvild H. Rishøis Vinternoveller består av tre fortellinger om mennesker som kjemper med seg selv og en tøff hverdag mens de drømmer om en enklere morgendag. Selv om livssituasjonene til hovedpersonene skiller seg markant fra hverandre, er alle novellene gjennomstrømmet av den samme forståelsen og empatien. Rishøi skriver med dyp psykologisk innsikt og et skarpt blikk for de sosiale betingelsene som preger Oslos østlige drabantbyer, området der novellene utspiller seg. Språket er presist og ujålete på samme tid, og usedvanlig godt avstemt karakterene og miljøet. Kjærlighet er et gjennomgangstema i Vinternoveller, mot er et annet. Som forteller har Rishøi begge deler i rikt monn: Hun utviser stor omsorg for menneskene hun har gitt litterært liv, og hun tør å gi dem en hjelpende hånd når de trenger det som mest. politikk – eller det hele.

Nominerte bøker

Hederspris 2014: Vigdis Hjorth

Årets hederspris går til en person som på litteraturens vegne har satt mye på spill, har våget mye og markert seg som en svært modig skikkelse. En person som kjennetegnes for sin særegne ordkunst og sin spesielle rolle i norsk offentlighet; som menneske, kunstner og ikke minst som litterær artist. Vi skal til et omfattende forfatterskap som stadig utfordrer med tankevekkende og underholdende prosa. Et betydelig litterært prosjekt som fanger situasjoner og erfaringer i språk som er skremmende presist, og med et synlig etisk engasjement som ofte er forankret hos Søren Kierkegaard. Gjennom sine fascinerende litterære portretter gjør hun med stor selvfølge også de kvinnelige erfaringene universelle, og utforsker på denne måten det som er selve nerven i forfatterskapet; de eksistensielle grunnvilkårene for mennesker og menneskelighet i vår samtid.

 

Brages hederspris 2014 går til en av våre mest markante forfattere som med sin politisk-personlige litteratur evner å sette fyr på hele det norske hus, Vigdis Hjorth.

Juryer 2014

Skjønnlitteratur

Grete Stuevold Madsbakken (juryleder)
Geir Vestad
Linn Almén
Jahn Holljen Thon

Barne- og ungdomsbøker

Harald Bache-Wiig (juryleder)
Gjertrud Øvland
Synne-Eline Loftesnes
Marius Emanuelsen

Sakprosa

Marius Wulfsberg (juryleder)
Oddbjørn Snekkerbakken
Linda Rasten
Norunn Askeland

Åpen klasse: noveller og essays

Anne Lise Jomisko (juryleder)
Olaf Haagensen
Bjarne Robberstad