Brageprisen 2013

Dato: 19. november 2013

Sted: Dansens hus

Skjønnlitteratur

Tittel: Orgelsjøen

Forfatter: Øyvind Rimbereid

Forlag: Gyldendal

Tittel: Teori om det eneste

Forfatter: Nils Chr. Moe-Repstad

Forlag: Flamme Forlag

Vinner 2013

Tittel: Urd

Forfatter: Ruth Lillegraven

Forlag: Tiden Norsk Forlag

Urd er et tradisjonsbevisst diktverk med linjer blant annet tilbake til sekstitallets nyskapende punktverk Anne av Paal-Helge Haugen. Urd er en lyrisk-episk diktbok med vidt spenn, langbølget rytmikk og flerstemt poesi. Gjennom 64 tittelløse, nummererte, presise og vâre enkeltdikt organisert i fem deler, skildrer Urd livet og livsinnholdet til to kvinner med et hundreår og flere generasjoner mellom seg: Den ene, Seselja, er ei fattig, barnløs og kjærlighetslengtende attergløyme av ei sydame på bygdene i Hardanger for hundre år siden; den andre, navnesøstera og slektningen Cecilie, ei bykvinne av i dag som skal føde, ei ung kvinne på en stadig mer innsiktsfull vei tilbake i egen historie og landskap. Lillegraven har med stor teknisk dyktighet lyktes i å inkorporere sitt lyriske jeg i en vev av skjønn litteratur og levde liv i en gripende helhet.

Nominerte bøker

Tittel: Det uoppløselige episke element i Telemark i perioden 1591–1896

Forfatter: Dag Solstad

Forlag: Forlaget Oktober

Barne- og ungdsomsbøker

Tittel: Brune

Forfatter: Håkon Øvreås og Øyvind Torseter (ill.)

Forlag: Gyldendal

Tittel: Nattevakt

Forfatter: Synne Lea og Stian Hole (ill.)

Forlag: Cappelen Damm

Tittel: Spranget

Forfatter: Heidi Sævareid

Forlag: Omnipax forlag

Vinner 2013

Tittel: Så vakker du er

Forfatter: Brynjulf Jung Tjønn

Forlag: Cappelen Damm

Brynjulf Jung Tjønn skriver lett om noe tungt, og vakkert om noe vondt i denne romanen. Boka følger Henrik, som får onkelens kreftsykdom tett på. Onkelen er selv en ung mann og har fylt rollen som venn, storebror og farsfigur for Henrik. Slik blir tapet noe mange lesere kan forholde seg til. Parallelt får vi historien om Henriks forelskelse og gryende kjærlighetsforhold. Forelskelse og sykdom, liv og død settes opp mot hverandre, og gir stor kraft til fortellingen. Tjønns prosa er rytmisk, billedsterk og poetisk. Han skriver innsiktsfullt om tap, og også de tabubelagte og kanskje urettferdige følelsene som oppstår når de nærmeste er syke – som sjalusi og sinne. Samtidig er boka en klassisk ungdomsroman om forelskelse og frykt, avvisning og kjærlighet, om kjent som blir fremmed. Tjønn har skrevet en bevegende og håpefull fortelling om en ung gutt som mobiliserer krefter til å håndtere livet.

Nominerte bøker

Sakprosa

Tittel: Den svarte vikingen

Forfatter: Bergsveinn Birgisson

Forlag: Spartacus

Vinner 2013

Tittel: Munch

Forfatter: Steffen Kverneland

Forlag: No Comprendo Press

I Munch forteller Steffen Kverneland på uærbødig vis historien til vår største maler. Kvernelands utgangspunkt er en rekke utvalgte sitater fra Edvard Munch og hans samtidige. Disse får han i tale på en helt særegen måte med sine fortolkende tegninger, som svært ofte legger seg tett opp til Munchs egne bilder. Vi bringes både i bilde og tekst tett på Munchs liv og verk, og tekster og tegninger er uvanlig godt integrert. Med sans for kunstneriske eksperimenter og overraskende montasjeteknikker skildrer Kverneland Munchs forhold til kunstnerkolleger, forfattere, kritikere og kvinner i en bok som er en svir å lese. Innholdet fungerer godt for den som leser om Munch for første gang, og det er også mye å feste seg ved og more seg over for den som kjenner maleren godt. Her finnes treffende overdrivelser og sylskarp ironi både i bilder og tekst. Frekt og freidig trekker Steffen Kverneland Edvard Munch ned på gateplan og inn i livets trivialiteter – og nettopp derfor får vi øye på den biografertes – og biografens – storhet.

Nominerte bøker

Tittel: Mysteriet mamma

Forfatter: Trude Lorentzen

Forlag: Forlaget Oktober

Tittel: Trass alt. Det Norske Teatret 1913 – 2013

Forfatter: Alfred Fidjestøl

Forlag: Samlaget

Åpen klasse: Faktabøker for voksne

Tittel: Høyblokken. En bygningsbiografi

Forfatter: Hugo Lauritz Jenssen

Forlag: Forlaget Press

Vinner 2013

Tittel: Norsk etymologisk ordbok

Forfatter: Yann de Caprona

Forlag: Kagge Forlag

Norsk etymologisk ordbok er, med sine 1919 sider og vel 2500 gram, en faktabok med tyngde. Og dette gjelder definitivt ikke bare den fysiske størrelsen: Over 1200 oppslagsord med forklaringer om ordenes opprinnelse er intelligent ordnet i 57 temaer – i hovedbolkene “Mennesker”, “Naturen”, “Dyrelivet”, “Hverdagen”, “Samfunnet”, “Noen yrker og fag”, samt “Språket” selv. Boka utstråler fra første setning i forordet en ekstraordinær lidenskap for språkhistorie kombinert med stor formidlingsglede: “Språk har alltid vært en viktig del av mitt liv,” innleder Yann de Caprona, som har svensk mor og amerikansk far, er oppvokst i Italia og har studert i Paris. Juryen berømmer den enorme innsamlings- og sorteringsjobben, som har gitt et faktaspekket skattkammer til alle som bruker norsk språk i jobb og hverdag. Et 300 siders alfabetisk register bak i boka gjør at man også raskt kan finne enkeltord selv om man ikke vet hvor det er tematisk ordnet. En faktabok vi ikke visste vi ventet på, men som vi nå knapt kan klare oss uten.

Nominerte bøker

Tittel: Norske sjømannstatoveringer

Forfatter: Tor Ola Svennevig, Marit S. Aalrust og Elin Hansson

Forlag: Magikon forlag

Tittel: Skål! Få nese for vin uten å få nesa i sky

Forfatter: Ingvild Tennfjord

Forlag: Kagge Forlag

Hedersprisen 2013: Folkebiblioteket

Prisen tildeles en person eller institusjon som i kraft av sin gjerning som forfatter, oversetter eller på annen måte har bidratt til å øke utbredelsen av eller forståelsen for litteratur, eller til å
høyne kvaliteten på norsk skriftkultur.

Årets vinner er en av våre beste og mest aktive litteraturformidlere. Vinneren samler daglig tusenvis av mennesker til samtale, stille fordypning, opplesninger eller lesning. Gjester fra alle
grupper av befolkningen blir tilbudt det samme, de blir eksponert for hele bredden i norsk litteratur og veiledet av gode formidlere. Vinneren har blitt omtalt som del av kulturlivets grunnmur og en viktig pilar i et fungerende demokrati. Årets vinner er ikke en, men mange, og vi finner dem over hele landet. Hedersprisen går i år til våre mange folkebibliotek!

Juryer 2013

Skjønnlitteratur

Ole Karlsen (juryleder)
Jan Askelund
Grete Stuevold Madsbakken
Linn Almén

Barne- og ungdomsbøker

Maya Troberg Djuve (juryleder)
Gjertrud Øvland
Harald Bache-Wiig
Synne-Eline Loftesnes

Sakprosa

Marius Wulfsberg (juryleder)
Eric Tollu
Linda Rasten
Norunn Askeland

Åpen klasse: Faktabøker for voksne

Karianne Bjellås Gilje (juryleder)
Marta Breen
Tom Halsør