Brageprisen 2012

Skjønnlitteratur

Tittel: Kjøkkendikt

Forfatter: Kjartan Hatløy

Forlag: Forlaget Oktober

Tittel: Nordaustpassasjen

Forfatter: Kjartan Fløgstad

Forlag: Gyldendal

Vinner 2012

Tittel: Syngja

Forfatter: Lars Amund Vaage

Forlag: Forlaget Oktober

Dette er en modig roman som opphever skillet mellom forfatter og forteller, der fiksjon og kunstskriving makter å gjøre det unevnelige begripelig og det tabuiserte uttalt. Syngja handler om en fars (og families) reaksjoner etter hvert som han med sorg – og hele registeret av sorgreaksjoner – må ta inn over seg at hans språkløse, hjelpeløst autistiske datter vil forbli slik, at «våre liv låg i hennar hender». Det setter han, som lever av å skrive, språk på. Romanen går i rette med rådende atferdsferdsterapi,  men er overveldende en personlig beretning om og refleksjon over en fars forhold til en datter, til liv, språk, verdier, moral. Det er formidlet med forsonet kjærlighet til den andre, i et sterktsansende språk som hele tiden reflekterer over egen skrift.

Nominerte bøker

Tittel: Flytterester

Forfatter: Cecilie Løveid

Forlag: Kolon forlag

Barne- og ungdomsbøker

Tittel: Hullet

Forfatter: Øyvind Torseter

Forlag: Cappelen Damm

Tittel: Iben og forvandlingen

Forfatter: Geir Gulliksen og Anna Fiske (ill.)

Forlag: Aschehoug

Vinner 2012

Tittel: Jakob og Neikob. Tjuven slår tilbake

Forfatter: Kari Stai

Forlag: Samlaget

Med Jakob og Neikob har Kari Stai skapt to særegne bildebokfigurer som er bærere av både tradisjon og nyskapning. Boka er helhetlig og gjennomført ned til minste detalj, og den spennende historien om hvordan Jakob og Neikob fanger tyven formidles med suveren stilsikkerhet. Gjennom et effektivt språk, stram struktur og mye humor, inviterer Stai små og store til refleksjon rundt to av våre viktigste begreper – ja og nei. Et forbilledlig eksempel på hvor mye småbarnslitteraturen kan romme, og en estetisk nytelse i all sin enkelhet.

Nominerte bøker

Tittel: Svalene under isen

Forfatter: Gaute Heivoll og Lisa Aisato (ill.)

Forlag: Cappelen Damm

Sakprosa

Tittel: En norsk tragedie

Forfatter: Aage Borchgrevink

Forlag: Gyldendal

Tittel: I dette landskap

Forfatter: Tor Eystein Øverås

Forlag: Gyldendal

Vinner 2012

Tittel: Maos rike. En lidelseshistorie

Forfatter: Torbjørn Færøvik

Forlag: Cappelen Damm

Mao revolusjonerte verdens mest folkerike land og ble en ledestjerne for norske venstreradikale. Nå er det snart 40 år siden formann Mao døde, og nyere forskning og enkeltmenneskers skildringer har gitt oss et klarere bilde av hva som skjedde i Kina under hans ledelse. Med utgangspunkt i dette materiale forteller Torbjørn Færøvik en viktig og dramatisk historie om det forrige århundret. Styrken ved boka er dens solide kildegrunnlag som gjør forfatteren i stand til å fullføre sitt ambisiøse prosjekt: Å beskrive lidelsene uten ideologisk omsvøp. Forfatteren er en av våre fremste sakprosaister, og i Maos rike kombinerer han omfattende kunnskaper og sin særegne evne til å fortelle historier. Resultatet er en levende og kritisk beretning om menneskelig lidelse under Maos styre.

Nominerte bøker

Tittel: Trond Bolle. Alles helt, min mann

Forfatter: Jon Gangdal og Bjørg Gjestvang

Forlag: Kagge Forlag

Åpen klasse: Ungdomsbøker

Tittel: Hunger

Forfatter: Harald Rosenløw Eeg

Forlag: Aschehoug

Tittel: Inn i elden

Forfatter: Aina Basso

Forlag: Samlaget

Vinner 2013

Tittel: Lille ekorn

Forfatter: Linn T. Sunne

Forlag: Gyldendal

Hva skjer når du vil bli sett, men ikke ser hvor galt det kan gå? Når du er flink til alt, men likevel ønsker deg noe mer? På en overbevisende måte går Linn T. Sunne inn i en ung jentes møte med en overgriper. Hun går inn i et vanskelig og vondt tema, men fristes ikke til å dvele ved det vonde. Sunne stoler på dramatikken som ligger i temaet. Og på en enkel, men nyansert måte åpner boken opp temaet for unge lesere. Lille ekorn er en stramt komponert og presist skrevet fortelling sett fra en ung jentes ståsted. Miljøet og personene vil virke gjenkjennelig på unge og eldre lesere. Dette er noe som kunne hendt i et hvilket som helst miljø. Lille ekorn er en viktig bok.

Nominerte bøker

Tittel: Sangen om en brukket nese

Forfatter: Arne Svingen

Forlag: Gyldendal

Hedersprisen 2012: Knut Faldbakken

Prisen tildeles en person eller institusjon som i kraft av sin gjerning som forfatter, oversetter eller på annen måte har bidratt til å øke utbredelsen av eller forståelsen for litteratur, eller til å høyne kvaliteten på norsk skriftkultur.

Årets hedersprisvinner går i år til en forfatter, og det er ingen tvil om at vedkommende oppfyller disse kriteriene. Dette voksen-forfatterskapet tilhører et av de lengste og mest omfangsrike i norsk samtidslitteratur, og er trolig også et av de mest leste og omdebatterte. På forbilledlig vis har forfatteren gjennom hele forfatterskapet klart å holde seg aktuell og stadig også kontroversiell, og ofte satt fingeren på kulturens smertepunkter før noen andre.

Faldbakken var blant de første til virkelig å sette søkelys på hva det innebærer å være en moderne mann. Det seneste tiåret har han videreført mange av sine sentrale motivkretser i et rikt krimforfatterskap. Vi snakker om mannen som gjennom storverket Uår, og gjennom sterkt kontroversielle romaner som Insektsommer, Sin mors hus, Bryllupsreisen og Adams dagbok, har gitt enestående bidrag til samtidslitteraturen og den offentlige samtalen.

Juryer 2013

Skjønnlitteratur

Jan Askelund
Elisabeth Svånå
Hilde Heradstveit
Ole Karlsen

Barne- og ungdomsbøker

Maya Troberg Djuve
Siri Odfjell Risdal
Karin Beate Vold
Jan-Frode Brenna-Hansen

Sakprosa

Eric Tollu
Silje Grøtan Torp
Mona Ringvej
Marius Wulfsberg

Åpen klasse: Ungdomsbøker

Karen Nystøyl
Åse Marie Ommundsen
Bjarte Bakken