Brageprisen deles ut av stiftelsen Den norske Bokprisen. Stiftelsen har til formål å utbre interessen for god skriftkultur.

Brageprisen 2021

Første frist for påmelding blir 15. juni 2021, og vi vil åpne for påmelding av bøker i begynnelsen av mai.

Vinnerne av Brageprisen 2020

Brageprisen ble delt ut digitalt torsdag 26. november 2020. Vi gratulerer vinnerene!

Vinner 2020

Åpen klasse

Tittel: Den store klimaguiden

Forfatter: Thomas Horne

Forlag: Forlaget Press

Vinner 2020

Barne- og ungdomsbøker

Tittel: Hva skjedde egentlig med deg?

Forfatter: Jenny Jordahl

Forlag: Cappelen Damm

Vinner 2020

Skjønnlitteratur

Tittel: Jeg foreslår at vi våkner

Forfatter: Beate Grimsrud

Forlag: Cappelen Damm

Vinner 2020

Sakprosa

Tittel: Verden på vippepunktet

Forfatter: Dag O. Hessen

Forlag: Res Publica

Hedersprisen 2020: Dag O. Hessen

Brages hederspris tildeles en person eller institusjon som i kraft av sin gjerning som forfatter, oversetter eller i en annen rolle har bidratt til å øke utbredelsen av eller forståelsen for litteratur, eller til å høyne kvaliteten på norsk skriftkultur. Årets prisvinner er en viktig stemme i norsk offentlighet, og har i flere tiår bidratt til å bygge en bro mellom vitenskap og allmennhet. For å kunne videreutvikle et demokrati bygget på kunnskap, kritisk refleksjon og medvirkning, er vi som samfunn avhengig av at akademisk ansatte ved våre universiteter og høyskoler formidler sin forskning på måter som oppleves tilgjengelige for resten av befolkningen. I en tid der vi får overflod av informasjon, ønsker Brageprisen i år å fremheve hvor avgjørende det er at vi har kompetente forfattere som evner å skille mellom fakta og «fake» og som skriver bøker basert på vitenskapelige og kildekritiske metoder. Årets hedersprisvinner representerer i forbilledlig grad en slik virksomhet gjennom faglig tyngde og personlig entusiasme. Dagens akademiske regime belønner forskningsorienterte publiseringer på engelsk i spesialiserte fagtidsskrifter. Likevel klarer årets hedersprisvinner å kombinere en posisjon som ener innen sitt snevrere fagfelt med engasjerende formidling av et bredere fagstoff til et norsk allmennpublikum. Dette er popularisering av vitenskap på sitt aller beste. Hedersprisvinneren har siden debuten som sakprosaforfatter på slutten av 1990-tallet utgitt i gjennomsnitt én bok hvert år, rettet mot ulike målgrupper og i samarbeid med en rekke forlag. Temaene har vært varierte, men har gjennom forskjellige innfallsvinkler kretset rundt brennbare og aktuelle områder som biologi, klima, miljø og filosofi. I 2020 har prisvinneren utgitt to bøker som viser spennet i hans formidlingsiver: én faktabok for barn om insekter og småkryp, og én bok om klimasaken, der han appellerer til oss alle om å bidra til at verden vipper ned på riktig side i en utfordrende tid. Som NRK sa i sin anmeldelse av sistnevnte bok: «Gi oss flere (…) slike bøker, og flere slike professorer.» Årets hederspris går til Dag O. Hessen.

Det blir digital Brageprisutdeling 26. november kl. 17.30

Årets Brageprisutdeling får en heldigital og forkortet versjon. Prisutdelingen blir publisert på Brageprisens Facebooksider på samme tidspunkt som prisutdelingen egentlig skulle funnet sted, nemlig torsdag 26. november klokka 17.30. 

Her finner du Brageprisens Facebooksider: https://www.facebook.com/brageprisen

Vi gratulerer de nominerte 2020!

Åpen klasse: Nyttebøker voksne og barn/ungdom

Vinner 2020

Åpen klasse

Tittel: Den store klimaguiden

Forfatter: Thomas Horne

Forlag: Forlaget Press

Åpen klasse

Tittel: Nettvett med Johannes. Bli smart på internett!

Forfatter: Johannes Slettedal og Martin Aas (ill.)

Forlag: Gyldendal

Åpen klasse

Tittel: Snaponomi – bli supergod på egen økonomi

Forfatter: Lene Drange og Tore Løchstøer Hauge

Forlag: Vigmostad & Bjørke

Åpen klasse

Tittel: Superhjernen. De beste strategiene for læring

Forfatter: Olav Schewe og Barbara Oakley

Forlag: Universitetsforlaget

Barne- og ungdomsbøker

Barne- og ungdomsbøker

Tittel: Hør her’a!

Forfatter: Gulraiz Sharif

Forlag: Cappelen Damm

Vinner 2020

Barne- og ungdomsbøker

Tittel: Hva skjedde egentlig med deg?

Forfatter: Jenny Jordahl

Forlag: Cappelen Damm

Barne- og ungdomsbøker

Tittel: Høgspenning livsfare

Forfatter: Helene Guåker

Forlag: Samlaget

Barne- og ungdomsbøker

Tittel: Blåhvalen

Forfatter: Andreas Tjernshaugen og Line Renslebråten (ill.)

Forlag: Kagge Forlag

Sakprosa

Sakprosa

Tittel: Eit hemmeleg liv: spesialagent og Spaniafrivillig Wilhelm Holst

Forfatter: Sigrun Slapgard

Forlag: Samlaget

Sakprosa

Tittel: Høyt: en reise i Himalaya

Forfatter: Erika Fatland

Forlag: Kagge Forlag

Vinner 2020

Sakprosa

Tittel: Verden på vippepunktet

Forfatter: Dag O. Hessen

Forlag: Res Publica

Sakprosa

Tittel: Mine kamper: biografien om Drillo

Forfatter: Alfred Fidjestøl:

Forlag: Gyldendal

Skjønnlitteratur

Skjønnlitteratur

Tittel: Er mor død

Forfatter: Vigdis Hjorth

Forlag: Cappelen Damm

Vinner 2020

Skjønnlitteratur

Tittel: Jeg foreslår at vi våkner

Forfatter: Beate Grimsrud

Forlag: Cappelen Damm

Skjønnlitteratur

Tittel: Yt etter evne, få etter behov

Forfatter: Olaug Nilssen

Forlag: Samlaget

Skjønnlitteratur

Tittel: Jeg hadde en oppvekst nesten som min egen

Forfatter: Per Marius Weidner-Olsen

Forlag: November forlag

Nominasjonene til Brageprisen offentliggjøres 29. oktober

Torsdag 29. oktober kl. 10.00 vil de nominerte bøkene til Brageprisen 2020 bli offentliggjort.

I år blir det dessverre ikke et fysisk arrangement. Vi vil sende ut pressemelding og dele informasjonen i sosiale medier

Åpen klasse 2020

Åpen klasse 2020 er vedtatt og er Nyttebøker for voksne og barn/ungdom.

Kriteriene blir som følger:

Med nyttebøker menes instruktive bøker om hvordan noe skal gjøres, utføres eller lages. I juryeringen kan det legges vekt på både nyskapende måter å formidle kunnskapen på, såvel som på klassiske dygder i utformingen av verket.

 

Påmeldingen til årets Bragepris åpner i slutten av mai!

Brageprisen 2019

Brageprisen 2019 ble delt ut torsdag 21. november under en festforestilling i Dansens hus.

Vinner 2019

Sakprosa

Tittel: Axel. Fra smokken til Ovnen

Forfatter: Torgrim Eggen

Forlag: Cappelen Damm

Vinner 2019

Åpen klasse

Tittel: SULT

Forfatter: Martin Ernstsen

Forlag: Minuskel forlag

Vinner 2019

Barne- og ungdomsbøker

Tittel: Draumar betyr ingenting

Forfatter: Ane Barmen

Forlag: Gyldendal

Vinner 2019

Skjønnlitteratur

Tittel: Full spredning

Forfatter: Nina Lykke

Forlag: Forlaget Oktober

Hedersprisen 2019: Edvard Hoem

Vinnaren av Heidersprisen 2019 har sagt om seg sjølv at han er svært var for stemningar og misstemningar, og at det er desse stemningane som er hans litterære råmateriale. Heidersprisvinnaren har skrive uforgløymelege portrett av menneske, deira liv og virke, og han har ei eiga evne til å skildre gleda og slitet i all slags arbeid, til å utforske sosiale klassar og vise nyansane i ulike menneskeliv. Heidersprisvinnaren har ei heilt eiga omsorg for karakterane sine, og han lar dei aldri stå fram som berre det eine eller det andre. Det er sagt om romanane til heidersprisvinnaren at dei er eit synleggjeringsprosjekt, at dei gir ei stemme til dei som ikkje har det. Forfattaren viser stor solidaritet, ikkje berre som forfattar, men også som eit samfunnsengasjert menneske. Årets heidersprisvinnar har rokke over mykje og har ein svært imponerande produksjon bak seg, som romanforfattar, dramatikar, salmediktar og Shakespeare-gjendiktar, og han har dei siste åra hatt ikkje berre årlege, men også svært omfangsrike, utgivingar. Forfattaren vi skal heidre her i kveld, har også vore husdiktar, dramaturg og teatersjef. Brages heiderspris går til ein person eller institusjon som i kraft av gjerninga som forfattar eller omsetjar, eller på andre måtar, har medverka til å auke spreiinga av eller forståinga for litteratur, eller til å betre kvaliteten på norsk skriftkultur. Heidersprisen 2019 går til Edvard Hoem.