Brageprisen deles ut av stiftelsen Den norske Bokprisen. Stiftelsen har til formål å utbre interessen for god skriftkultur.

15. jun

1. påmeldingsfrist

17. aug

2. påmeldingsfrist

14. sep

3. påmeldingsfrist

28. okt

Offentliggjøring av de nominerte

25. nov

Prisutdeling

Vinnerne av Brageprisen 2021

Brageprisene ble delt ut under en festaften på Dansens hus 25. november. Vi gratulerer!

Vinner 2021

Barne- og ungdomsbøker

Tittel: Eit anna blikk

Forfatter: Erlend Skjetne

Forlag: Flamme Forlag

Vinner 2021

Skjønnlitteratur

Tittel: Eit nytt namn. Septologien VI-VII

Forfatter: Jon Fosse

Forlag: Samlaget

Vinner 2021

Sakprosa

Tittel: Ekko. Et essay om algoritmer om begjær

Forfatter: Lena Lindgren

Forlag: Gyldendal

Vinner 2021

Åpen klasse

Tittel: Søstre. Min historie etter Utøya.

Forfatter: Mariangela Di Fiore og Cathrine Trønnes Lie

Forlag: Vigmostad & Bjørke

Liv Køltzow

Brages hederspris tildeles en person eller institusjon som i kraft av sin gjerning som forfatter, oversetter eller i en annen rolle har bidratt til å øke utbredelsen av eller forståelsen for litteratur, eller til å høyne kvaliteten på norsk skriftkultur.

Årets hedersprisvinner har sagt at det å lese en roman er en forholdsvis enkel handling, mens å forklare hva man har lest faktisk er vanskelig. Vanskelig er det også å gjengi kort forfatterskapet til hedersprisvinneren, og det fordi det finnes så mange innganger til det. Selv har forfatteren uttalt at det er to temaer som går igjen, og det er tiden og bevisstheten.

Det er også sagt om tekstene til årets hedersprisvinner at de ikke kan leses fort. Selv om hovedpersonene i bøkene ofte er rastløse og urolige, så kan ikke leseren være det. Tekstene er som innstendige anmodninger om oppmerksomhet. Forfatterens karakterer sanser, observerer og reagerer. De nøler og grubler, tviler og tenker. Teksten utforsker hvor utfordrende det kan være å forstå andre mennesker, og det å bli forstått. Og på veien til erkjennelsen unnlater karakterene å velge, de utsetter og utsetter. Samtidig viser de, paradoksalt nok, vilje og evne til å handle, forandre, og fortsette.

Hedersprisvinneren, som også må kunne karakteriseres som viljesterk og egenrådig, har i bok etter bok utvist stor språklig bevissthet og psykologisk innsikt. Forfatterskapet representerer særegne bidrag til norsk litteratur, og har en åpenbar plass i norsk litteraturhistorie.

Forfatteren vi i kveld skal hedre, var med i kretsen rundt tidsskriftet Profil på 60-70 tallet, og har skrevet noveller, romaner, dramatikk, essays, og også en biografi. Årets hedersprisvinner har også vært en flittig dagbokskriver. Et utvalg av disse dagboksnotatene ble utgitt i år, og en anmelder omtalte utgivelsen som en perle for alle som interesserer seg for forholdet mellom kunst og liv.

Det er en glede å annonsere at hedersprisen går til Liv Køltzow.

De nominerte til Brageprisen 2021

De nominerte til Brageprisen 2021 ble offentliggjort på Deichman Grünerløkka 28. oktober kl. 12. Vi gratulerer!

Åpen klasse: Sakprosa for barn og unge

Åpen klasse

Tittel: Gutteboka

Forfatter: Nina Brochmann, Ellen Støkken Dahl, illustrert av Magnhild Winsnes

Forlag: Aschehoug

Åpen klasse

Tittel: Hvordan er det å være voksen?

Forfatter: Anna Fiske

Forlag: Cappelen Damm

Vinner 2021

Åpen klasse

Tittel: Søstre. Min historie etter Utøya.

Forfatter: Mariangela Di Fiore og Cathrine Trønnes Lie

Forlag: Vigmostad & Bjørke

Åpen klasse

Tittel: Tøffe maskiner

Forfatter: Line Halsnes

Forlag: Cappelen Damm

Barne- og ungdomsbøker

Barne- og ungdomsbøker

Tittel: Dette dreper oss

Forfatter: Tiger Garté

Forlag: Vigmostad & Bjørke

Vinner 2021

Barne- og ungdomsbøker

Tittel: Eit anna blikk

Forfatter: Erlend Skjetne

Forlag: Flamme Forlag

Barne- og ungdomsbøker

Tittel: Sommer med Jo

Forfatter: Kristine Rui Slettebakken

Forlag:

Barne- og ungdomsbøker

Tittel: Dyrene sover

Forfatter: Kjersti Skomsvold og Mari Kanstad Johnsen (ill.)

Forlag: Aschehoug

Sakprosa

Sakprosa

Tittel: 2070

Forfatter: Bjørn H. Samset

Forlag: Cappelen Damm

Sakprosa

Tittel: Arbeiderpartiet og 22. juli

Forfatter: Hallvard Notaker

Forlag: Aschehoug

Sakprosa

Tittel: Brorskapet. En historie om drapet på Benjamin Hermansen

Forfatter: Anne Bitsch

Forlag: Gyldendal

Vinner 2021

Sakprosa

Tittel: Ekko. Et essay om algoritmer om begjær

Forfatter: Lena Lindgren

Forlag: Gyldendal

Skjønnlitteratur for voksne

Skjønnlitteratur

Tittel: Den siste overlevende er død

Forfatter: Mattis Øybø

Forlag: Forlaget Oktober

Vinner 2021

Skjønnlitteratur

Tittel: Eit nytt namn. Septologien VI-VII

Forfatter: Jon Fosse

Forlag: Samlaget

Skjønnlitteratur

Tittel: Jeg grunnla De forente stater

Forfatter: Hilde Susan Jægtnes

Forlag: Tiden Norsk Forlag

Skjønnlitteratur

Tittel: Stargate. En julefortelling

Forfatter: Ingvild H. Rishøi

Forlag: Gyldendal

Offentliggjøring av nominerte bøker 2021

De nominerte bøkene til Brageprisen 2021 offentliggjøres på Deichman Grünerløkka torsdag 28. oktober kl. 12. Pressekonferansen blir ledet av Kari Marstein og Ole Bjerkebakke fra Bragerådet, og forfattere og representanter fra forlagene vil være tilstede.

Åpen klasse 2021

Åpen klasse 2021 er sakprosa for barn og unge. Kriteriene er som følger: Prisen tildeles en bok som kombinerer litterær verdi med faktisk nytteverdi for målgruppen, samtidig som den i tekst og utforming er godt tilpasset målgruppen og bidrar til å fremme leselyst og kunnskapsglede. Lærebøker inngår ikke i åpen klasse i år.

Vinnerne av Brageprisen 2020

Brageprisen ble delt ut digitalt torsdag 26. november 2020. Vi gratulerer vinnerene!

Vinner 2020

Åpen klasse

Tittel: Den store klimaguiden

Forfatter: Thomas Horne

Forlag: Forlaget Press

Vinner 2020

Barne- og ungdomsbøker

Tittel: Hva skjedde egentlig med deg?

Forfatter: Jenny Jordahl

Forlag: Cappelen Damm

Vinner 2020

Skjønnlitteratur

Tittel: Jeg foreslår at vi våkner

Forfatter: Beate Grimsrud

Forlag: Cappelen Damm

Vinner 2020

Sakprosa

Tittel: Verden på vippepunktet

Forfatter: Dag O. Hessen

Forlag: Res Publica

Hedersprisen 2020: Dag O. Hessen

Brages hederspris tildeles en person eller institusjon som i kraft av sin gjerning som forfatter, oversetter eller i en annen rolle har bidratt til å øke utbredelsen av eller forståelsen for litteratur, eller til å høyne kvaliteten på norsk skriftkultur. Årets prisvinner er en viktig stemme i norsk offentlighet, og har i flere tiår bidratt til å bygge en bro mellom vitenskap og allmennhet. For å kunne videreutvikle et demokrati bygget på kunnskap, kritisk refleksjon og medvirkning, er vi som samfunn avhengig av at akademisk ansatte ved våre universiteter og høyskoler formidler sin forskning på måter som oppleves tilgjengelige for resten av befolkningen. I en tid der vi får overflod av informasjon, ønsker Brageprisen i år å fremheve hvor avgjørende det er at vi har kompetente forfattere som evner å skille mellom fakta og «fake» og som skriver bøker basert på vitenskapelige og kildekritiske metoder. Årets hedersprisvinner representerer i forbilledlig grad en slik virksomhet gjennom faglig tyngde og personlig entusiasme. Dagens akademiske regime belønner forskningsorienterte publiseringer på engelsk i spesialiserte fagtidsskrifter. Likevel klarer årets hedersprisvinner å kombinere en posisjon som ener innen sitt snevrere fagfelt med engasjerende formidling av et bredere fagstoff til et norsk allmennpublikum. Dette er popularisering av vitenskap på sitt aller beste. Hedersprisvinneren har siden debuten som sakprosaforfatter på slutten av 1990-tallet utgitt i gjennomsnitt én bok hvert år, rettet mot ulike målgrupper og i samarbeid med en rekke forlag. Temaene har vært varierte, men har gjennom forskjellige innfallsvinkler kretset rundt brennbare og aktuelle områder som biologi, klima, miljø og filosofi. I 2020 har prisvinneren utgitt to bøker som viser spennet i hans formidlingsiver: én faktabok for barn om insekter og småkryp, og én bok om klimasaken, der han appellerer til oss alle om å bidra til at verden vipper ned på riktig side i en utfordrende tid. Som NRK sa i sin anmeldelse av sistnevnte bok: «Gi oss flere (…) slike bøker, og flere slike professorer.» Årets hederspris går til Dag O. Hessen.