Brageprisen deles ut av stiftelsen Den norske Bokprisen. Stiftelsen har til formål å utbre interessen for god skriftkultur.

15. jun

1. påmeldingsfrist

17. aug

2. påmeldingsfrist

14. sep

3. påmeldingsfrist

29. okt

Offentliggjøring av de nominerte

26. nov

Prisutdeling

Åpen klasse 2020

Åpen klasse 2020 er vedtatt og er Nyttebøker for voksne og barn/ungdom.

Kriteriene blir som følger:

Med nyttebøker menes instruktive bøker om hvordan noe skal gjøres, utføres eller lages. I juryeringen kan det legges vekt på både nyskapende måter å formidle kunnskapen på, såvel som på klassiske dygder i utformingen av verket.

 

Påmeldingen til årets Bragepris åpner i slutten av mai!

Brageprisen 2019

Brageprisen 2019 ble delt ut torsdag 21. november under en festforestilling i Dansens hus.

Vinner 2019

Sakprosa

Tittel: Axel. Fra smokken til Ovnen

Forfatter: Torgrim Eggen

Forlag: Cappelen Damm

Vinner 2019

Åpen klasse

Tittel: SULT

Forfatter: Martin Ernstsen

Forlag: Minuskel forlag

Vinner 2019

Barne- og ungdomsbøker

Tittel: Draumar betyr ingenting

Forfatter: Ane Barmen

Forlag: Gyldendal

Vinner 2019

Skjønnlitteratur

Tittel: Full spredning

Forfatter: Nina Lykke

Forlag: Forlaget Oktober

Hedersprisen 2019: Edvard Hoem

Vinnaren av Heidersprisen 2019 har sagt om seg sjølv at han er svært var for stemningar og misstemningar, og at det er desse stemningane som er hans litterære råmateriale. Heidersprisvinnaren har skrive uforgløymelege portrett av menneske, deira liv og virke, og han har ei eiga evne til å skildre gleda og slitet i all slags arbeid, til å utforske sosiale klassar og vise nyansane i ulike menneskeliv. Heidersprisvinnaren har ei heilt eiga omsorg for karakterane sine, og han lar dei aldri stå fram som berre det eine eller det andre. Det er sagt om romanane til heidersprisvinnaren at dei er eit synleggjeringsprosjekt, at dei gir ei stemme til dei som ikkje har det. Forfattaren viser stor solidaritet, ikkje berre som forfattar, men også som eit samfunnsengasjert menneske. Årets heidersprisvinnar har rokke over mykje og har ein svært imponerande produksjon bak seg, som romanforfattar, dramatikar, salmediktar og Shakespeare-gjendiktar, og han har dei siste åra hatt ikkje berre årlege, men også svært omfangsrike, utgivingar. Forfattaren vi skal heidre her i kveld, har også vore husdiktar, dramaturg og teatersjef. Brages heiderspris går til ein person eller institusjon som i kraft av gjerninga som forfattar eller omsetjar, eller på andre måtar, har medverka til å auke spreiinga av eller forståinga for litteratur, eller til å betre kvaliteten på norsk skriftkultur. Heidersprisen 2019 går til Edvard Hoem.