Brageprisen deles ut av stiftelsen Den norske Bokprisen. Stiftelsen har til formål å utbre interessen for god skriftkultur.

15. jun

1. påmeldingsfrist

17. aug

2. påmeldingsfrist

14. sep

3. påmeldingsfrist

28. okt

Offentliggjøring av de nominerte

25. nov

Prisutdeling

Offentliggjøring av nominerte bøker 2021

De nominerte bøkene til Brageprisen 2021 offentliggjøres på Deichman Grünerløkka torsdag 28. oktober kl. 12. Pressekonferansen blir ledet av Kari Marstein og Ole Bjerkebakke fra Bragerådet, og forfattere og representanter fra forlagene vil være tilstede.

Åpen klasse 2021

Åpen klasse 2021 er sakprosa for barn og unge. Kriteriene er som følger: Prisen tildeles en bok som kombinerer litterær verdi med faktisk nytteverdi for målgruppen, samtidig som den i tekst og utforming er godt tilpasset målgruppen og bidrar til å fremme leselyst og kunnskapsglede. Lærebøker inngår ikke i åpen klasse i år.

Vinnerne av Brageprisen 2020

Brageprisen ble delt ut digitalt torsdag 26. november 2020. Vi gratulerer vinnerene!

Vinner 2020

Åpen klasse

Tittel: Den store klimaguiden

Forfatter: Thomas Horne

Forlag: Forlaget Press

Vinner 2020

Barne- og ungdomsbøker

Tittel: Hva skjedde egentlig med deg?

Forfatter: Jenny Jordahl

Forlag: Cappelen Damm

Vinner 2020

Skjønnlitteratur

Tittel: Jeg foreslår at vi våkner

Forfatter: Beate Grimsrud

Forlag: Cappelen Damm

Vinner 2020

Sakprosa

Tittel: Verden på vippepunktet

Forfatter: Dag O. Hessen

Forlag: Res Publica

Hedersprisen 2020: Dag O. Hessen

Brages hederspris tildeles en person eller institusjon som i kraft av sin gjerning som forfatter, oversetter eller i en annen rolle har bidratt til å øke utbredelsen av eller forståelsen for litteratur, eller til å høyne kvaliteten på norsk skriftkultur. Årets prisvinner er en viktig stemme i norsk offentlighet, og har i flere tiår bidratt til å bygge en bro mellom vitenskap og allmennhet. For å kunne videreutvikle et demokrati bygget på kunnskap, kritisk refleksjon og medvirkning, er vi som samfunn avhengig av at akademisk ansatte ved våre universiteter og høyskoler formidler sin forskning på måter som oppleves tilgjengelige for resten av befolkningen. I en tid der vi får overflod av informasjon, ønsker Brageprisen i år å fremheve hvor avgjørende det er at vi har kompetente forfattere som evner å skille mellom fakta og «fake» og som skriver bøker basert på vitenskapelige og kildekritiske metoder. Årets hedersprisvinner representerer i forbilledlig grad en slik virksomhet gjennom faglig tyngde og personlig entusiasme. Dagens akademiske regime belønner forskningsorienterte publiseringer på engelsk i spesialiserte fagtidsskrifter. Likevel klarer årets hedersprisvinner å kombinere en posisjon som ener innen sitt snevrere fagfelt med engasjerende formidling av et bredere fagstoff til et norsk allmennpublikum. Dette er popularisering av vitenskap på sitt aller beste. Hedersprisvinneren har siden debuten som sakprosaforfatter på slutten av 1990-tallet utgitt i gjennomsnitt én bok hvert år, rettet mot ulike målgrupper og i samarbeid med en rekke forlag. Temaene har vært varierte, men har gjennom forskjellige innfallsvinkler kretset rundt brennbare og aktuelle områder som biologi, klima, miljø og filosofi. I 2020 har prisvinneren utgitt to bøker som viser spennet i hans formidlingsiver: én faktabok for barn om insekter og småkryp, og én bok om klimasaken, der han appellerer til oss alle om å bidra til at verden vipper ned på riktig side i en utfordrende tid. Som NRK sa i sin anmeldelse av sistnevnte bok: «Gi oss flere (…) slike bøker, og flere slike professorer.» Årets hederspris går til Dag O. Hessen.