Påmelding og innsending av bøker

Brageprisen 2017 vil deles ut i følgende kategorier:

  • Skjønnlitteratur
  • Barne- og ungdomsbøker
  • Sakprosa
  • Åpen klasse: lyrikk

I tillegg deles det ut en hederspris.

Her kan du lese mer om klassene og juryeringskriteriene.

Konkurransen er åpen for originale, norske bidrag i nevnte kategorier. Alle norske forlag kan melde på bøker til Brageprisen. Av påmeldingen skal det fremgå hvilken kategori den påmeldte boken skal vurderes i, samt navn på alle opphavspersoner. Boken skal være en originalutgave, det vil si at innholdet ikke tidligere kan være utgitt i bokform.

Påmeldingsfrister og tidspunkt for påmelding

Det er tre påmeldingsfrister for Brage 2017:

  • 19. juni
  • 17. august
  • 13. september kl. 12.00

Vi ber om at bøker meldes på fortløpende, slik at juryene får lengst mulig tid til sitt arbeid. Fysiske eksemplarer av bøker eller manus må være sekretariatet i hende for at påmeldingene skal registreres til de ulike påmeldingsfristene.

Påmeldingsavgiften faktureres i etterkant.

Innsending av bøker
Det skal sendes inn bøker til alle jurymedlemmer, i tillegg til sekretariatet. Dette betyr at det skal sendes inn fem (5) eksemplarer av alle bøker (eventuelt manus).

Bøker som ikke er utkommet
Bøker som ikke er utkommet kan sendes inn i manuskripts form (dvs. ferdig språkvasket og korrekturlest), eller i annen form som kan gjøres til gjenstand for juryering. For illustrerte bøker kan dette bety manuskript sammen med dummy, oppklistrede illustrasjoner eller dias. Også her skal det sendes inn fem eksemplarer.

Bøkene må ettersendes så snart de foreligger, også om det skulle være etter at nominasjonene er klare. Boken må foreligge den dagen Brageprisen deles ut.

Det er mulig å nominere bøker som ble utgitt mellom prisutdeling og nyttår i 2016. Det vil si bøker med lagerdato etter 23. november 2016, og som dermed ikke ble påmeldt i fjor.

Det er ønskelig at bøker som er tilgjengelig for lesebrett leveres digitalt, i tillegg til manus eller ferdig bok. Manus sendes til siri@forleggerforeningen.no.

Påmeldingsskjema
Meld på bøker i vårt elektroniske påmeldingsskjema.

Forlaget har selv ansvar for at verket meldes på i rett kategori.

Påmeldingsavgift
Påmeldingsavgiften differensieres, med ulik avgift for hver frist, for bøker som innhentes av juryen, og en lavere avgift for kategorien barne- og ungdomslitteratur.

Det er fastsatt følgende påmeldingsavgifter for 2017:

Skjønnlitteratur, sakprosa og åpen klasse
Påmeldt innen 19. juni: 2300,-
Påmeldt innen 17. august: 3100,-
Påmeldt innen 13. september: 3900,-
Bøker som blir innhentet av juryen: 3100,-

Barne- og ungdomslitteratur
Påmeldt innen 19. juni: 2000,-
Påmeldt innen 17. august: 2500,-
Påmeldt innen 13. september: 3100,-
Bøker som blir innhentet av juryen: 2500,-