Klasser og juryeringskriterier

Brageprisene 2016 deles ut i følgende klasser:

  • Skjønnlitteratur
  • Barne- og ungdomsbøker
  • Sakprosa
  • Åpen klasse: sakprosa for barn og unge

Konkurransen er åpen for originale, norske bidrag i nevnte kategorier. Alle norske forlag kan melde på bøker til Brageprisen. Av påmeldingen skal det fremgå hvilken kategori den påmeldte boken skal vurderes i, samt navn på alle opphavspersoner. Boken skal være en originalutgave, det vil si at innholdet ikke tidligere kan være utgitt i bokform.

Det er fastsatt følgende juryeringskriterier for Brageprisen 2016:

Generelt 

Brageprisene deles ut for å fremme litterær kvalitet og øke interessen for bøker.

Skjønnlitteratur 

Prisen tildeles en roman, novellesamling, lyrikksamling eller annen skjønnlitterær bok for voksne som utmerker seg ved høy litterær kvalitet.

Barne- og ungdomsbøker 

Prisen tildeles en fag- eller skjønnlitterær bok for barn og/eller ungdom, som utmerker seg ved høy litterær kvalitet og/eller ved god formidling av innsikt eller kunnskap.

Sakprosa 

Prisen tildeles en sakprosabok for voksne. Prisen tildeles på grunnlag av litterære kvaliteter, respekt for stoffets egenart, nyskapning, originalitet eller kunnskapsformidling.

Åpen klasse: sakprosa for barn og unge

Prisen tildeles en bok som er godt tilpasset sin målgruppe, som representerer fremragende litterær kvalitet og fremmer leselyst og glede ved kunnskap. (Lærebøker inngår ikke i åpen klasse i år).

 

Hedersprisen

Prisen tildeles en person eller institusjon som i kraft av sin gjerning som forfatter, oversetter eller på annen måte har bidratt til å øke utbredelsen av eller forståelsen for litteratur, eller til å høyne kvaliteten på norsk skriftkultur.