Melde på bøker

Her vil du finne nødvendig informasjon for forlagene om årets klasser og juryeringskriterier, og regler for påmelding av bøker.

Konkurransen er åpen for originale, norske bidrag i nevnte kategorier. Alle norske forlag kan melde på bøker til Brageprisen. Av påmeldingen skal det fremgå hvilken kategori den påmeldte boken skal vurderes i, samt navn på alle opphavspersoner. Boken skal være en originalutgave, det vil si at innholdet ikke tidligere kan være utgitt i bokform. Boken må være utgitt i Norge i det aktuelle kalenderår.

Meld på bøker til Brageprisen her