Bragestyret

Styret i Den norske bokprisen består av:

Per Nordanger (leder), Spartacus Forlag
Elisabeth Steen, Cappelen Damm
Tine Kjær, Vigmostad & Bjørke
Kari Marstein, Gyldendal Norsk Forlag