Bragerådet

Bragerådet består av:

Kari Marstein (leder), Gyldendal Norsk Forlag
Ole Bjerkebakke, Cappelen Damm
Lene Løver, Font Forlag
Heidi Marie Kriznik, Forfatterforeningen
Taran Bjørnstad, Norsk Barne- og Ungdomsbokforfattere
Marta Breen, Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening
Oddvar Thorsen, Deichmanske bibliotek, Grünerløkka
Gine Jonassen, Norli Libris