Åpen klasse 2014

Brageprisens åpne klasse fastsettes fra år til år, og for 2014 er det bestemt at dette skal være noveller og essays. I juryeringskriteriet heter det at:

Prisen tildeles en en bok med kortere prosa (sak eller skjønn) av høy litterær kvalitet.

Ved spørsmål rundt denne definisjonen ved påmelding, kontakt Brageprisens sekretariat.