Åpen klasse 2013

Brageprisens åpne klasse fastsettes fra år til år, og for 2013 er det bestemt at dette skal være faktabøker for voksne. I juryeringskriteriet heter det at:

Prisen tildeles en faktabok for voksne. Med faktabøker menes faglitterære verk med relativt høy illustrasjonsgrad rettet mot et allment bokmarked.

Ved spørsmål rundt denne definisjonen ved påmelding, kontakt Brageprisens sekretariat.